afbeelding van het artikel

Poëzie is voor Suze Sanders een uitweg N.v.h.N. 27-11-'92

Poëzie is voor Suze Sanders een uitweg

Het leven neemt z’n loopt, maar waarom zou ik dat accepteren? Deze vraag houdt de Drentse dichteres Suze Sanders bezig in haar bundel As langs de muren d’aovend slöp. Het is de eerste dichtbundel in een nieuwe reeks literaire Drentse publicaties. Een aantal van de gedichten verscheen eerder in het Drents letterkundig tiedschrift ROET en in bibliofiele uitgaven.

Suze Sanders (1953) is een van de betere streektaaldichters. Ze blijft niet steken in beschrijvende poëzie, maar durft ook diepere lagen aan te boren. Haar thema’s ontleent ze aan alledaags lief en leed, waarbij de nadruk meer op het leed dan op het lief ligt.

Onbegrip, vertwijfeling klinkt in haar gedichten door. Veel gedichten hebben een melancholische ondertoon, maar zelden blijft ze steken in de berusting die op de loer ligt. De sonnetten en vrije verzen hebben een optimistische ondertoon, al lijkt het wel of de dichter zich af en toe geweld aan moet doen. Ze gelooft in een andere wereld tegen beter weten in.

Onbevangen

Suze Sanders houdt zich bezig met onvervulde verlangens, niet met onbereikbare utopieën, maar met verlangen naar geborgenheid en liefde die net buiten haar bereik lijken te vallen. Ze durft niet echt over haar grens heen te gaan. Af en toe lijkt ze zich neer te leggen bij de onvermijdelijkheid van de dingen. Dood is dood. Kinderen worden groter, verliezen hun onschuld en hun onbevangen blik. Wie luistert er nog naar het kind in de dichter? Lijkt ze te vragen.

Suze Sanders roept af en toe beelden op van een wereld waar ze graag in vertroeft, maar die ze niet met anderen kan delen. Niet omdat ze dat niet zou willen maar omdat ze niet kan, of de stap niet durft te nemen de ander toe te laten. Poëzie is voor haar een uitweg.

Vervreemding

Ofschoon de zoektocht naar geborgenheid en vervreemding in veel gedichten naar boven komen, is de bundel niet helemaal homogeen. Enkele gedichten, zoals Kolde en En komp de dag, hangen tegen het sentimentele aan en Echo is wel mooi, maar nogal anecdotisch. Een enkel gedicht, zoals Zingende zwaonen, is niet af, of eindigt zwak, zoals Verwijdering (2)

De bundel als langs de muren d’ aovend slöp hoort in de streektaal tot de betere poëzie. Suze Sanders heeft er een mooi visitekaartje mee afgegeven, een belofte voor meer.

Suze Sanders As langs de muren d ‘aovend slöp 32 pp Prijs: f 15,- Deel 2 uit de reeks Koppel-Taol (het Drentse Boek, Zuidwolde)

Gerard Stout

This website uses cookies Informatie