afbeelding van het artikel

Zwieten op het Drèens Dictee in het previnciehoes D.v.h.N. 29-03-2004

Zwieten op het Drèents Dictee in het previnciehoes

ASSEN Viefentwintig inwoners van Drenthe zit vanaovend in het previnciehoes in Assen weer te zwieten op het Drèents Dictee. Boetendat zult der ok weer hiel wat mensen Radio Drenthe anzet hebben um thoes met te schrieven. De dielnimmers bint weer slim ongeliek van achtergrond en niet allemaol Drèentssprekend.

Door Jan Germs

er doet zeuven burgervaoders met: de manlu Bouwmeester, Bijl, Meijer, Van der Laan, Den Oudsten, Pannekoek en Ter Avest. De beide Drentse 'burgermoeders' laot verstek gaon. Wieder doet under andern de zangeres Anja Warmink, Aleid Rensen, staotenlid Wim Boer en schriever Harm Sijnstra met. Vanzôlf ontbreekt de winnaor van vleden jaor, schriever Klaas Koops, en de draoger van 2003, galerieholder Grietinus Harms ok niet. En dan nog bint der een paor dielnimmers van Drenthecursussen van Drentse Taol neugd um met te doen het totaol van viefentwintig volmaokt deur middel van de vrije inschrieving. Alle dielnimmers hebt roem op tied de spellingcursus 'Speulen met spellen' in hoes kregen en hebt daor ongetwiefeld hard in an 't studeren west. De tillefoon hef bij Stichting Drentse Taol geregeld rinkeld, deurdat goenende nog even wat te vraogen hadden. Ien van de burgemeesters hef bijles had van zien Drèentsschrievende sikketaoris. De poedelwinnaor van veurig jaor, Grietinus Harms, hef zien pries (een Drenthecursus) verzulverd en giet dit maol veur de hoogste tree op 't schavot.Herma Stroetinga vervult ok dit jaor weer de rol van Philip Freriks. Zie zal de twaalf zinnen as vanolds dudelijk veurlezen. Het dictee 2004 is schreven deur Abel Darwinkel, metwarker van Drentse Taol. Darwinkel zien jury, bestaonde oet veurzitter Jan Tissing en de leden Geert Enting en Harry Slot, hebt heur wieze blikken der ok nog overhen gaon laoten. De oetzending op Radio Drenthe begunt um zes uur. Roelof Pieters en margriet Benak verzorgt de pressentaotsie en naodat de dielnimmers welkom heten bint en zuch wat op heur gemak vuult, kunt ze um ongeveer twintig over zes begunnen met heur schriefwark. Tegen zeuven uur zit het dictee derop. De dielnimmers kunt de bienen strekken en de verkrampte vingers schaopscheren dan an: zie moet de dictees naokieken. Twintig naokiekers op een antal van viefentwintig dielnimmers liekt hiel wat, maor elk dictee wordt dubbel controleerd. Um ongeveer half acht wordt de oetslag verwacht. Juryveurzitter Jan Tissing mag drei priezen oetlangen. De winnaor kreg as wisseltrofee een gloepens mooi glaswarkstuk van Cees van Olst. Ok mag e hier een replica van in de muut zien en kreg e 'de Grote Kocks'. De beide aandere priezen bint nogmaols het 'Woordenboek Drèentse spelling is deur Provinciaole Staoten in 1987 officieel vaststeld. Een kemissie bestaonde oet Marga Kool, Harry Slot, Alie Brals-Luinge, Peter van der Velde en Geert Kocks har heur wark der toen op zitten. In de Drèentse spelling wordt recht daon an de verschillende dialecten die der in Drenthe bint. Goed lustern is een belangrieke eis um goed te schrieven en zo bint waoter, waeter en water in oeze streektaol alledrei meugelijk. Maor vanaovend huuft dielnimmers en thoesschrievers zuch allén te richten op het ….

This website uses cookies Informatie