Het is de tied, dat ze zo staodig an al mooi begunt te kleuren, de fel-oranje en roodachtige liesterkrallen. Overal in 't Drèentse laandschap konj ze integen. Liesters bint er gek op. En vrogger weuren der veul Liesters vôngen in een liesterstrik van pèerdehaor, daor dan een klein trossie liesterkrallen inhông als lokaos... Arme liesters; wat bint er doe verscheiden van die mooie zangvogels um een logchie gaon, umdat zie een paar cent opbrachten. Zie weuren as 'delicatesse' opdiend op de taofel van die 't goed betalen kun.

Door G. Kuipers

In de meitied bint de takken van liesterkrallen geschikt om fluities van te maken, as zie sap trekt. Fluitholt nuumden wij de lies,terkrallenbommen. Ik weet niet of de jeugd van tegenwoordig nog wal die fluities maken kan van een liesterkrallentak. Och, zie hebt het ok niet neudig, want zie hebt aans jao al lawaai genog an de kop. Sèens zit ze op de fiets naor meziek te lustern, met zo'n gevallegie op de oren. Levengevaorlijk, veur heur zôlf en veur de aandern -— maor dat gef niks.

En ie huuft heur der niks van te zeggen, want dat gef. heur ok niks...

Bundel

Een toertie leen is der een neie gedichtenbundel oetkommen van Janny Alberts-Hofman (1929) oet Slien. Zie gaf dizze bundel as titel met: Liesterkrallen. Albert Rademaker oet Annen hef op een aorige wieze vôrm geven an de unislag: een koppeltie bladen van de liesterkral en daor een tros en wat losse liesterkrallen tussen streid. De bundel is as nummer 16 oetgeven deur de Stichting Het Drentse Boek in de literarire riege HorizonTAAL. De titels van de 46 gedichten hef de dichteres verwarkt in een apart gedicht, waarin de hiele inhold van de bundel tot oetdrukking komp.

De liesterkrallen vin wij trugge in het gedicht KRACHT.

De liesterkral krig neie loot

de haarfst komp en de dagen kôrt

een zachte kracht die leven dôt

nog vruchten gef ze wonderrood

Elke baldziede van het mooi verzôrgd boekie is versierd met een ofdruk van een diel van een liesterkrallenblad.

Liesterkrallen is de zeuvende bundel van Janny AlbertsHofman. Zie is dan ok al jaoren gangs met de dichterspen. Zo'n twintig j aor leen al was zie drok met het schrieven van gedichten, midden maank heur hoesholdelijk wark. Maor al veul eerder is zie begund met heur gedachten um te zetten in gedichten, Zie was doe nog een 'bakvis', wat op 't heden een 'tiener' nuumd wordt. Doe zie gung trouwen had zie eerst gien tied, maor laoter, doe de kinder wat groter weuren, kwamp het toch vanzôlf wèer boven. Een tiedlang hef heur man nooit weten, dat zie gedichten maakte, totdat hij op een keer onverwachts een gedicht van zien vrouw vund. Hij keek er eerst wal raar van toe, maor vund het toch wal mooi. En zo is 't wieder gaon.

De draod lop deur

Het eerste bundeltie Het Spinnewiel bestiet oet Drèentse gedichten en is in eigen beheer oetgeven. Het tweede, De draod -lop deur, is een bundel Drèentse gedichten, ofwisseld met kôrte dialectverhalen en is oetgeven bij Hummelen in Asen, Die gaf ok —- in 1981 eur daarde dialectbundel oet: m hoes en hof. Hierin hebt de dialectverhalen de overhaand; zie wordt afwisseld met gedichten

Wèerdevol

Janny Alberts schreef en dichtte trouwens ok wal in 't Nederlands. En dat heur wark wal wèerdevol is, wordt bewezen deurdat een bekende oetgever as Kok in Kampen belangstelling veur heur Nederlaandse dichtwark kreeg. In 1979 gaf Kok heur bundel Gods Glimlach oet, een riege gedichten met religieuze inslag, die vlot verkoft weur. Het was dan ok gien wonder, dat daor al gauw een tweede bundel achteran kwamp: Geef mij uw hand. Een daarde Nederlaandse bundel — Terug naar de bron —- verscheen ok bij Kok en binnenr kôrt kunw der wèer iene van heur verwachten.

In dit lèeste boekie, Liesterkrallen, kun wij constatereri, dat Janny Alberts rieper wordt in heur dichtwark. Het is ansprekend wark wat zij maakt. Dat zie in heur wark ok andacht hef veur het gebeuren in dizze tied bliekt undermèer wal oet de gedichten over Tsjernobyl en Dwaze Moeder.

Nimmen mug

De presentaotie Van Liesterkrallen vund plaos in Slien in zaal Zwols, vlak tegenover het bôrstbeeld van de Drenthekenner Jan Naarding, die net als Janny Alberts van Slien ofkomstig is. Het was mevrouw Hollenbeek Brouwer oet Assen, de vrouw van de ex-gedippetéerde, die het eerste exemplaor van Liesterkrallen in ontvangst nimmen mug. Marga Kool, veurzitter van de Stichting Het Drèente Boek, was der bliede over, dat zie nou ok een bundel met het warkvan Janny Alberts oetgeven hadden.

Wieder is Janny Alberts aal gedurig op pad in en boeten Drenthe um veur allerhaande verienings en organisaoties veurdrachtenaovends en -middagen te verzôrgen.

Een bijzundere warkzemheid van een gewone Drèentse hoesvrouw, die boetendes ok nog in 't bestuur zit van de Drèentse Schrieverskring en van de Stichting 'Oeze Volk'.

Deze website gebruikt cookies Informatie